กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรมและข่าวสารล่าสุดของบริษัท


รับติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด

          ตู้สวิทซ์บอร์ด หรือ ตู้ MDB  เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ มีหลากหลายแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมทั้งขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งานนิยมใช้ในอาคารกลางถึงขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟเป็นจำนวนมาก

ติดตั้งสวิตช์บอร์ด
ติดตั้งสวิตช์บอร์ด

อุปกรณ์ที่สำคัญภายในตู้สวิตช์บอร์ด ได้แก่

1.Enclosure (ตัวตู้ด้านนอก)

          เป็นโครงตู้ที่ผลิตจากแผ่นโลหะ โดยตัวตู้ด้านนอกจะถูกออกแบบให้สามารถเปิดได้เฉพาะด้านหน้าด้านเดียวหรือเปิดได้ทุกด้านนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งคุณสมบัติที่สําคัญของโครงตู้สวิทซ์บอร์ด ดังนี้
          • สามารถรับแรงทางกลจากภายนอกได้ทั้งภาวะปกติและไม่ปกติ 
          • ทนความร้อนจากสภาพแวดล้อมหรือความผิดปกติในระบบและอาร์กจากการลัดวงจร 
          • ทนต่อการกัดกร่อนจากความชื้นและสารเคมีได้ 
          • ช่วยป้องกันอันตรายไม่ให้ผู้อยู่ใกล้ตู้สวิทช์บอร์ดสัมผัสถูกส่วนที่มีไฟ 
          • ป้องกันอุปกรณ์ภายในตู้จากน้ำ วัตถุแข็ง สัตว์เลื้อยคลาน เข้าไปในตู้
          • ป้องกันอันตรายจากการอาร์กที่รุนแรงจนชิ้นส่วนอุปกรณ์อาจหลุดกระเด็นออกมา

2.BusBar (ตัวนําไฟฟ้า)

          จะมีแบบทองแดงพร้อมกับอลูมิเนียม ลักษณะของบัสบาร์ที่นิยมใช้กันจะเป็นรูปแบบพื้นที่หน้าตัด เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพราะสามารถติดตั้งได้ง่าย ถ่ายเทความระบายความร้อนดี ซึ่งตัวนำไฟฟ้าที่ใช้กับตู้สวิทซ์บอร์ดจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
          1. บัสบาร์ประเภทเปลือย
          2. บัสบาร์แบบทาสี

3.Circuit Breaker (อุปกรณ์ที่ทำงานเปิดและปิดวงจรไฟฟ้า)

          เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ภายในตู้สวิทซ์บอร์ดที่มักเรียกกันว่า เบรกเกอร์ ซึ่งหน้าที่ของเบรกเกอร์ คือ จะช่วยตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติในระบบ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแผงวงจรไฟฟ้า สายไฟ มอเตอร์ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

4.Miter (อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า)

          เครื่องวัดพื้นฐานที่ใช้ในตู้สวิทช์บอร์ดทั่วไปคือ โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ ซึ่ง ต้อง ลใช้งานร่วมกับ Selector Switch เพื่อวัดแรงดันหรือกระแสในแต่ละเฟส พิกัดแรงดันของโวลต์มิเตอร์คือ 0-500V. ส่วนพิกัดกระแสของแอมมิเตอร์จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ Current Transformer เช่น 100/5A. เป็นต้น

5.Other Devices (อุปกรณ์ติดตั้งตัวอื่นๆ)

ติดตั้งตู้ MDB

          บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด เราให้บริการ ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

          - ABB, Siemens, Mitsubishi, SQ-D, Tele.,MG, Fuji
          - Omron, Grasslin, WIP, SQ-N, Entes.

ออกแบบและติดตั้ง

          - หม้อแปลงไฟฟ้า
          - ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB )
          - ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor
          - ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC ) 
          - ประกอบตู้ ATS ( Auto Transfer Switch )

--------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
ระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
ตู้สำหรับคอนโทรลระบบไฟฟ้ามีกี่ประเภท 
4 วัตถุประสงค์ของตู้ MDB

Admin

สินค้ายอดนิยม


เบรกเกอร์วงจรอากาศ

เบรกเกอร์วงจรอากาศสำหรับการจ่ายพลังงาน (New EMAX)

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน

เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน (TMAX XT)