กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรมและข่าวสารล่าสุดของบริษัท


สาเหตุหลักการเกิดปัญหาของ ระบบไฟฟ้าในโรงงาน
1.ขาดความเอาใจใส่ในการดูแลระบบไฟฟ้า  ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในการติดตั้ง
2. การประสานงานที่ผิดพลาดในการติดตั้ง
3. การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน 
4. ไม่ทำแปลนระบบไฟฟ้าหลังการติดตั้ง
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

การป้องกันเพื่อลดการเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
1. ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบไฟฟ้า ควรศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
2. ให้คำแนะนำหรือให้ความรู้แก่ผู้ใช้ ผู้ดูแล เข้าใจถึงระบบไฟฟ้า
3. ตรวจสอบมาตรฐาน วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนนำมาติดตั้ง
4. อัพเดทแปลนทุกครั้งหลังมีการ เปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งเพิ่มเติมของระบบไฟฟ้า
5. เลือกสินค้าคุณภาพ และการติดตั้งที่มีมาตรฐาน

ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า

บำรุงรักษาและบริการตู้ควบคุมไฟฟ้า

 

         บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด เราให้บริการ ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด
ttcontrol.brandexdirectory.com
www.ttcontrolsystems.com
www.ตู้สวิทซ์บอร์ด.com

Admin

สินค้ายอดนิยม


เบรกเกอร์วงจรอากาศ

เบรกเกอร์วงจรอากาศสำหรับการจ่ายพลังงาน (New EMAX)

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน

เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน (TMAX XT)