กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรมและข่าวสารล่าสุดของบริษัท


ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


           ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า หรือ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเป็นจุดศูนย์รวมป้องกันและควบคุมระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่หลายแหล่งในที่พักอาศัย หรือสำนักงาน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมตัวตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าติดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถควบคุมระบบการทำงานของไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น

ตู้สำหรับคอนโทรลระบบไฟฟ้ามีด้วยกัน 4 ประเภท
1.  ตู้คอลโทรลแบบ MDB. (Main distribution board) 
2.  ตู้คอลโทรลแบบ SDB. (Sub distribution board) 
3.  ตู้คอลโทรลแบบ PB (Panel board) 

 

ตู้คอนโทรล

 

หน้าที่หลักของตู้คอนโทรล
1.จ่ายกำลังไฟฟ้า
2. ป้องกันระบบไฟฟ้า
3. แสดงการทำงาน
4. ระบบไฟสำรอง

 

           ทั้งนี้หากกล่าวถึงตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า ตู้สวิทช์บอร์ด บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด เราให้บริการ ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

 

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Admin

สินค้ายอดนิยม


เบรกเกอร์วงจรอากาศ

เบรกเกอร์วงจรอากาศสำหรับการจ่ายพลังงาน (New EMAX)

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน

เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน (TMAX XT)