กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรมและข่าวสารล่าสุดของบริษัท


        ตู้คอนโทรล คือ ตู้ที่เป็นจุดศูนย์รวมของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญเป็นอย่างมาก มีหน้าที่ควบคุมไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร ซึ่งตู้คอนโทรลยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ภายในอาคารให้ปลอดภัย

ตู้คอนโทรล

ขั้นตอนการตรวจเช็คบำรุงรักษาตู้คอนโทรล ดังนี้

        1. สังเกตดูฉนวนสายไฟ สี รอยแตก อุณหภูมิ มีความผิดปกติหรือชำรุดหรือไม่ 
        2. ใช้หลังมือตรวจเช็คอุณหภูมิที่ซอร์กิดเบรคเกอร์ ถ้ามีอุณหภูมิสูงผิดปกติให้ตรวจแก้ไข
        3. ใช้หลังมือตรวจเช็คดูอุณหภูมิตัวเบรกเกอร์ที่ขั้วต่อสายหรือใช้ตัววัดอุณหภูมิแบบใช้แสง หากผิดปกติจะต้องขันให้แน่น
        4. ถ้าตู้คอนโทรลเป็นระบบเปิดต้องมีการติดตั้งระบบระบายอากาศให้สามารถถ่ายเทได้ดี 
        5. ถ้าตู้คอนโทรลเป็นระบบปิดต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าสู่ห้องควบคุม
        6. หลอดไฟแสดงสถานะการทำงานปกติหรือไม่
        7. มิเตอร์ อุปกรณ์เครื่องวัดต่างๆ สามารถใช้งานได้หรือไม่
        8. Busbar สายชำรุดหรือไม่
        9. สายดิน มีการติดตั้งต่อลงดินอย่างถูกต้องและปลอดภัยหรือไม่
        10. มีสิ่งกีดขวางหรือพื้นที่ว่างในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
        - ควรมีพื้นที่ว่างห่างจากกำแพง 1.05 ม.กรณีมีตู้คอนโทรล 1 ตู้
        - ควรมีพื้นที่ว่างในการปฏิบัติงานห่างกันประมาณ 1.20 ม. กรณีมีตู้คอนโทรล 2 ตู้
        - ทางเข้าต้องมี 1 ทาง กว้าง 0.60 ม.หรือมากกว่า และสูง 2.00 ม.หรือมากกว่า 2.00 ม.
        - ถ้าตู้คอนโทรลมีขนาดใหญ่และกว้าง ต้องมีทาง 2 ทาง กว้างประมาณ 1.80 ม. เพราะถ้ามีทางเข้าทางเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
        - พื้นที่สำหรับเปิดประตูตู้หรือฝาตู้ได้อย่างน้อย 90 องศาในทุกกรณี
        - ระยะห่างระหว่างแผงสวิตซ์แรงต่ำกับเพดาน ถ้าเพดานทนไฟให้มีระยะมากกว่า 0.60 ม. ถ้าเพดานไม่ทนไฟระยะมากกว่า 0.90 ม.

ตู้คอนโทรล

        หากต้องการติดตั้งตู้คอนโทรล ตู้สวิทซ์บอร์ด บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบไฟฟ้าโรงงานแบบครบวงจร เช่น ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล รับผลิตติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม สนใจสินค้าหรือบริการ คลิก
------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า(ตู้สวิทซ์บอร์ด) 
บริการออกแบบติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ดและตู้คอนโทรล โดยที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ 
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 

Admin

สินค้ายอดนิยม


เบรกเกอร์วงจรอากาศ

เบรกเกอร์วงจรอากาศสำหรับการจ่ายพลังงาน (New EMAX)

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน

เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน (TMAX XT)