สินค้า

ชื่อสินค้า : ติดตั้งตู้คอนโทรล

ติดตั้งตู้คอนโทรล, บริการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า, รับติดตั้งตู้คอนโทรลคุณภาพ, ตู้ Control, ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

รับประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้ Control ติดตั้งตู้ MDB ตู้สวิทช์บอร์ด

ตู้สวิทช์บอร์ด MDB (Main Distribution Board) คืออะไร

          ตู้สวิทช์บอร์ด  MDB เป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก มี Main Circuit Breaker เพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร มีแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยทั่วไปนิยมใช้ในอาคารที่มีขนาดกลาง และอาคารขนาดใหญ่ รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟในปริมาณมาก หลักการทำงานของตู้สวิทซ์บอร์ด คือ การรับไฟที่ส่งมาจากการไฟฟ้า หรือต้านแรงดันต่ำของหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วจึงจ่ายโหลดไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร  โดยส่วนมากขนาดของตู้ MDB จะมีขนาดใหญ่จึงนิยมวางบนพื้น มีทั้งอย่างที่ตัวนําทำด้วยทองแดงพร้อมกับอลูมิเนียม ลักษณะของบัสบาร์ที่ใช้กันทั่วๆ ไปเป็นรูปแบบ Flat คือมีพื้นที่หน้าตัด เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหตุเพราะติดตั้งไม่ยาก ถ่ายเทความร้อนดี แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ บัสบาร์ประเภทเปลือย และบัสบาร์แบบทาสี

โครงสร้างตู้ MDB สวิตช์บอร์ด

ทำด้วยแผ่นโลหะโดยสร้างเป็นเค้าโครงตู้ สามารถเปิดได้ทางด้านหน้าหรือเปิดได้ทุกด้าน ขึ้นอยู่กับการออกแบบโดยมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ

  • คุณสมบัติทางกล คือรับแรงทางกลของภายนอกได้พอเพียงต่อการใช้งาน ทั้งสถานะปกติ พร้อมทั้งไม่สมบูรณ์ได้
  • คุณค่าทางความร้อน หมายถึงทนทานความร้อนจากสภาวะแวดล้อม ความผิดปกติในกระบวนการพร้อมทั้ง อาร์กของการลัดวงจรได้
  • คุณสมบัติแก่การกัดกร่อน คือ อาจทนทานการกัดกร่อนของความชื้นพร้อมด้วยสารเคมีได้ และยิ่งไปกว่านั้น โครงตู้ยังปกป้องพิษภัยต่างๆ ได้ คือ

                ป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใกล้สวิทช์บอร์ดแตะต้องถูกส่วนที่มีกระแสไฟ

                ปกป้องเครื่องมือข้างในตู้จากสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายนอกเช่น น้ำ วัตถุแข็ง สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯ

                ปกป้องอันตรายของการอาร์กที่ร้ายแรงจนเครื่องประกอบอุปกรณ์อาจหลุดกระเด็นออกมา

บริษัท ที.ที. คอนโทรล ซิสเต็มท์ จำกัด ผู้จำหน่ายและติดตั้งตู้ MDB หรือตู้สวิทช์บอร์ด รับประกอบตู้สวิช์บอร์ดตามสั่ง ติดตั้งตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดคุณภาพ ติดตั้งตู้คอนโทรล

สนใจติดต่อ

ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

83 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : +662 758 0225, +6681 697 5150, +6681 373 7691, +6681 934 3237

โทรสาร : +662 758 0226

อีเมล : warotnana@hotmail.com , narong.ttcontrol@gmail.com

www.ttcontrolsystems.com

www.ตู้สวิทซ์บอร์ด.com

ttcontrol.brandexdirectory.com