ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +669-6969-4255 , +668-8991-6452

4 วัตถุประสงค์ของตู้ MDB

     ตู้ MDB (Main Distribution Board) หรือ สวิทช์บอร์ด คือ ตู้ที่มีหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก โดยจะมี Main Circuit Breaker เป็นตัดวงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคารในอุปกรณ์เพียงตู้เดียว ซึ่งตู้ MDB ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญในการจัดการกระแสไฟฟ้าให้กับอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ง บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด บริการออกแบบและประกอบตู้คอนโทรล ตู้สวิทซ์บอร์ดตู้ MDB พร้อมบริการติดตั้งครบวงจรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมือาชีพ

4 วัตถุประสงค์ของตู้ MDB

     1. แจกจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Distribution) เพื่อแจกจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ ต่างๆ 

     2. ป้องกันระบบไฟฟ้า (Electrical Protection) เป็นการป้องกันระบบไฟฟ้าหลักของพื้นที่ เพื่อป้องกันอุปกรณ์เกิดความเสียหายและป้องกันการระเบิดก่อให้เกิดอันตราย

     3. แสดงสถานะในการทำงาน (Monitoring) และแสดงสถานะการใช้งานแบบคุณภาพของระบบไฟฟ้า

     4. ระบบไฟฟ้าสำรอง (Backup Power) มีเพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้าฯมีปัญหาซึ่งระบบไฟฟ้าสำรองมีหลากหลายรูปแบบ

 

 ตู้สวิทช์บอร์ด
ตู้สวิทช์บอร์ด


ข้อดีของ ตู้ MDB

      1. สามารถรับแรงกลจากภายนอกได้ 

      2. สามารถทนความร้อนได้ดี

      3. มีคุณสมบัติที่ช่วยต่อต้านการผุกร่อน ที่มาจากความชื้นและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม

      4. ช่วยป้องกัน ผู้ที่อยู่ใกล้กับส่วนของสวิทซ์บอร์ดไม่ให้สัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจนเกิดอันตรายได้

      5. ช่วยป้องกันแผงวงจรภายในตู้จากสภาพอากาศอันไม่เหมาะสมภายนอก

      6. ป้องกันอันตรายจากอาการอาร์ก หรือไฟฟ้าลัดวงจรอย่างรุนแรงได้

บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด

     เราให้บริการ ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB (Main Distribution Board) ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

     - ABB, Siemens, Mitsubishi, SQ-D, Tele.,MG, Fuji

     - Omron, Grasslin, WIP, SQ-N, Entes.

ออกแบบและติดตั้ง

     - หม้อแปลงไฟฟ้า

     - ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB )

     - ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor

     - ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC ) 

     - ประกอบตู้ ATS ( Auto Transfer Switch )

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด
ttcontrol.brandexdirectory.com
www.ttcontrolsystems.com
www.ตู้สวิทซ์บอร์ด.com