ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +669-6969-4255 , +668-8991-6452

แนะนำวิธีการตรวจเช็คบำรุงรักษาตู้คอนโทรลเพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน

บริการออกแบบตู้สวิตช์บอร์ดและ รับติดตั้งตู้สวิตช์บอร์ด

ตู้สวิทช์บอร์ด

      ตู้สวิทซ์บอร์ด หรือ ตู้ MDB เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ มีหลากหลายแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมทั้งขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งานนิยมใช้ในอาคารกลางถึงขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟเป็นจำนวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการใช้งานตู้สวิทซ์บอร์ด ไปเรื่อย ๆ ก็ย่อมเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ดังนั้นการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งภายนอกและภายในตู้ MDB จึงมีความสำคัญอย่างมาก ควรบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดค่าใช้จ่ายสินเปลืองและประหยัดค่าใช้จ่ายหากเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ แถมยังช่วยยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ภายในอาคารให้ปลอดภัยได้อีกด้วย

ส่วนประกอบหลักของสวิทซ์บอร์ด

      1. โครงตู้ 

      2. บัสบาร์

      3. เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

      4. เครื่องวัดไฟฟ้า 

      5. อุปกรณ์ประกอบ          

4 ข้อดีของบำรุงรักษาตู้สวิทช์บอร์ด

      1. ช่วยยืดเอายุการใช้งานของตู้สวิทซ์บอร์ด

      2. ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรอยู่ตลอด

      3. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

      4. ลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ขั้นตอนการตรวจเช็คบำรุงรักษาตู้คอนโทรล ดังนี้

        1. สังเกตดูฉนวนสายไฟ สี รอยแตก อุณหภูมิ มีความผิดปกติหรือชำรุดหรือไม่ 

        2. ใช้หลังมือตรวจเช็คอุณหภูมิที่ซอร์กิดเบรคเกอร์ ถ้ามีอุณหภูมิสูงผิดปกติให้ตรวจแก้ไข

        3. ใช้หลังมือตรวจเช็คดูอุณหภูมิตัวเบรกเกอร์ที่ขั้วต่อสายหรือใช้ตัววัดอุณหภูมิแบบใช้แสง หากผิดปกติจะต้องขันให้แน่น

        4. ถ้าตู้คอนโทรลเป็นระบบเปิดต้องมีการติดตั้งระบบระบายอากาศให้สามารถถ่ายเทได้ดี 

        5. ถ้าตู้คอนโทรลเป็นระบบปิดต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าสู่ห้องควบคุม

        6. หลอดไฟแสดงสถานะการทำงานปกติหรือไม่

        7. มิเตอร์ อุปกรณ์เครื่องวัดต่างๆ สามารถใช้งานได้หรือไม่

        8. Busbar สายชำรุดหรือไม่

        9. สายดิน มีการติดตั้งต่อลงดินอย่างถูกต้องและปลอดภัยหรือไม่

        10. มีสิ่งกีดขวางหรือพื้นที่ว่างในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

              - ควรมีพื้นที่ว่างห่างจากกำแพง 1.05 ม.กรณีมีตู้คอนโทรล 1 ตู้
              - ควรมีพื้นที่ว่างในการปฏิบัติงานห่างกันประมาณ 1.20 ม. กรณีมีตู้คอนโทรล 2 ตู้
              - ทางเข้าต้องมี 1 ทาง กว้าง 0.60 ม.หรือมากกว่า และสูง 2.00 ม.หรือมากกว่า 2.00 ม.
              - ถ้าตู้คอนโทรลมีขนาดใหญ่และกว้าง ต้องมีทาง 2 ทาง กว้างประมาณ 1.80 ม. เพราะถ้ามีทางเข้าทางเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
              - พื้นที่สำหรับเปิดประตูตู้หรือฝาตู้ได้อย่างน้อย 90 องศาในทุกกรณี
              - ระยะห่างระหว่างแผงสวิตซ์แรงต่ำกับเพดาน ถ้าเพดานทนไฟให้มีระยะมากกว่า 0.60 ม. ถ้าเพดานไม่ทนไฟระยะมากกว่า 0.90 ม.

ตู้คอนโทรล

          บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด เราให้บริการ ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

        - ABB, Siemens, Mitsubishi, SQ-D, Tele.,MG, Fuji
        - Omron, Grasslin, WIP, SQ-N, Entes.

ออกแบบและติดตั้ง

        - หม้อแปลงไฟฟ้า
        - ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB )
        - ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor
        - ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC ) 
        - ประกอบตู้ ATS ( Auto Transfer Switch )

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด
ttcontrol.brandexdirectory.com
www.ttcontrolsystems.com
www.ตู้สวิทซ์บอร์ด.com