ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +669-6969-4255 , +668-8991-6452

บริการออกแบบติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ดและตู้คอนโทรล โดยที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์

          ตู้สวิทซ์บอร์ด หรือ ตู้ MDB คือ แผงตู้ควบคุมไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าไปยังจุดต่าง ๆ ของโรงงาน ซึ่งตู้สวิตช์บอร์ดมีให้เลือกหลากหลายแบบมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ที่ความเหมาะสม นิยมใช้ในอาคารกลางถึงขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟเป็นจำนวนมากเพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าของโรงงาน

          ตู้คอนโทรล คือ ตู้หรือกล่องที่เป็นจุดศูนย์รวมของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญเป็นอย่างมาก มีหน้าที่ควบคลุมไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร  ซึ่งตู้คอนโทรลยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ภายในอาคารให้ปลอดภัย

ตู้สวิทซ์บอร์ด

บริการของ บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด ได้แก่

          จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบวงจร

          - เบรกเกอร์
          - ABB, Siemens, Mitsubishi, SQ-D, Tele.,MG, Fuji
          - Omron, Grasslin, WIP, SQ-N, Entes
          - เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน

          ออกแบบและติดตั้ง

          - ตู้สวิทซ์บอร์ด
          - ตู้คอนโทรล
          - หม้อแปลงไฟฟ้า
          - ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟ
          - ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB )
          - ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor
          - ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC )
          - ประกอบตู้ ATS ( Auto Transfer Switch )

ืทีที คอนโทรล

          ดังนั้นจะเห็นว่าตู้สวิทซ์บอร์ดนั้นมีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าโรงงานเป็นอย่างมาก หากต้องการติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะตู้สวิทซ์บอร์ดและตู้คอนโทรล รับผลิตติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม สนใจสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม คลิก