ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +669-6969-4255 , +668-8991-6452

6 วิธีลดการเกิดปัญหาระบบไฟฟ้าในโรงงาน

       ติดตั้งระบบไฟฟ้าดรงงาน

      ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ถือเป็นแหล่งกำเนิดไฟหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเครื่องจักรอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าต่างๆของระบบโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแน่นอนว่าระบบไฟฟ้าของโรงงานมีความซับซ้อนอย่างมาก การออกแบบวางระบบไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับระบบไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

       1. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับการใช้งาน

       2. ออกแบบระบบไฟฟ้าให้รองรับการใช้งานสูงสุด

       3. ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์

       4. ติดตั้งระบบสายดิน

       5. แยกวงจรไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ

       6. ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

       1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ โดยช่างผู้ชำนาญ

       2. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า

       3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและแผงควบคุม

       4. บันทึกการบำรุงรักษา

แนวทางปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า

       - ไฟฟ้าดับ ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้า       

       - ไฟฟ้ารั่ว ติดตั้งระบบสายดิน ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

       - ไฟฟ้าช็อต ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของไฟฟ้า ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

       - มอเตอร์ไหม้  ตรวจสอบมอเตอร์ ติดตั้งระบบป้องกันมอเตอร์

       - เกิดความร้อนสูง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบระบายอากาศ

การลดการเกิดปัญหาระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

       1. ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบไฟฟ้า ควรศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

       2. ควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

       3. จัดอบรมเพื่อให้ ผู้ใช้ ผู้ดูแล เข้าใจถึงระบบไฟฟ้าเพื่อลดการเกิดปัญหารุนแรง

       4. ตรวจสอบมาตรฐาน วัสดุ อุปกรณ์ ให้ได้มาตรฐานก่อนนำมาติดตั้งทุกครั้ง

       5. อัพเดทแปลนทุกครั้งหลังมีการ เปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งเพิ่มเติมของระบบไฟฟ้า

       6. เน้นย้ำทบทวนการประสานงานเพื่อลดการผิดพลาด       

ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า

บำรุงรักษาและบริการตู้ควบคุมไฟฟ้า
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าฃ

         

    บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด เราให้บริการ ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

        - ABB, Siemens, Mitsubishi, SQ-D, Tele.,MG, Fuji
        - Omron, Grasslin, WIP, SQ-N, Entes.

ออกแบบและติดตั้ง

        - หม้อแปลงไฟฟ้า
        - ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB )
        - ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor
        - ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC ) 
        - ประกอบตู้ ATS ( Auto Transfer Switch )

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด
ttcontrol.brandexdirectory.com
www.ttcontrolsystems.com
www.ตู้สวิทซ์บอร์ด.com