Call us
Free Support : +669-6969-4255 , +668-8991-6452

Article

4 วัตถุประสงค์ของตู้ MDB

ตู้ MDB หรือ สวิทช์บอร์ด คือตู้ที่มีหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก โดยจะมี Main Circuit Breaker เป็นตัดวงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคารในอุปกรณ์เพียงตู้เดียว

บริการออกแบบ ติดตั้งตู้คอนโทรลแบบครบวงจร

บริการติดตั้งตู้คอนโทรล ผลิตตู้คอนโทรลคุณภาพดี ตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ติดตั้งตู้ MDB ออกแบบตู้สวิทช์บอร์ด

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และบริการอุปกรณ์ไฟฟ้า จำหน่ายสายไฟหลากหลายยี่ห้อ อาธิเช่น Phelps dodge, Thai Yazaki, BCC, THAI YAZAKI, MCL, LAPP KABEL, Phelps dodge, Bangkok cable ฯลฯ อีกทั้งยัง

เบรกเกอร์คืออะไร

เบรกเกอร์ เป็นทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติในระบบ

ข้อดีของตู้ MDB

ตู้สวิทซ์บอร์ด คือ ตู้ที่มีหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก โดยจะมี Main Circuit Breaker เป็นตัดวงจร นิยมใช้ในอาคารที่มีขนาดกลาง และอาคารขนาดใหญ่ รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟในปริมาณมาก

มาทำความรู้จักกับ บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด

อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานมีความสำคัญอย่างมากต่อการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าโรงงาน เพราะไฟฟ้าถือเป็นจุดกำเนิดของการผลิตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ หลอดไฟในโรงงาน เป็นต้น

6 วิธีลดการเกิดปัญหาระบบไฟฟ้าในโรงงาน

ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมมีความซับซ้อนและสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานของโรงงาน บ้านพักอาศัย โรงงานจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักร อุปกรณ์

ตู้สวิทช์บอร์ด หัวใจสำคัญของระบบควบคุมไฟฟ้าอาคาร

ตู้สวิทซ์บอร์ด หรือ ตู้ MDB (Main Distribution Board) เป็นแผงควบคุมไฟฟ้ที่จ่ายไฟฟ้าไปยังจุดต่าง ๆ ของโรงงาน ซึ่งตู้สวิตช์บอร์ดมีให้เลือกหลากหลายแบบมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ที่ความเหมาะสม

บริการออกแบบติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ดและตู้คอนโทรล โดยที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์

ตู้สวิทซ์บอร์ด หรือ ตู้MDB คือ แผงตู้ควบคุมไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าไปยังจุดต่าง ๆ ของโรงงาน ซึ่งตู้สวิตช์บอร์ดมีให้เลือกหลากหลายแบบมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ที่ความเหมาะสม

ทำไม ต้องมีการบำรุงรักษาตู้สวิทซ์บอร์ด

ประโยชน์ของการทำความสะอาดตู้สวิทซ์บอร์ด คือ การทำความสะอาดรอบ ๆ ตู้และภายในทดสอบ Function ของอุปกรณ์ภายในตู้

อุปกรณ์สำคัญในตู้สวิทซ์บอร์ดมีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ที่สำคัญภายในตู้สวิตช์บอร์ด ได้แก่ Enclosure (ตัวตู้ด้านนอก) BusBar (ตัวนําไฟฟ้า) Circuit Breaker (อุปกรณ์ที่ทำงานเปิดและปิดวงจรไฟฟ้า) Miter (อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า)

สาเหตุการเกิดปัญหาของระบบไฟฟ้าในโรงงาน

สาเหตุหลักการเกิดปัญหาของ ระบบไฟฟ้าในโรงงาน ขาดความเอาใจใส่ในการดูแลระบบไฟฟ้า ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในการติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากในการขับเคลื่อนเครื่องจักรในโรงงาน ซึ่งสิ่งสำคัญของระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน

ตู้สำหรับคอนโทรลระบบไฟฟ้ามีกี่ประเภท

ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า หรือ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เป็นจุดศูนย์รวมป้องกันและควบคุมระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่หลายแหล่งในที่พักอาศัย หรือสำนักงาน

ควบคุมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้สวิทซ์บอร์ด)

ตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือ ตู้สวิทซ์บอร์ด (ตู้ MDB) เป็นตู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการควบคุมระบบไฟฟ้าที่ตามที่พักอาศัย อาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม