ACTIVITIES

Activity and News


          ตู้คอนโทรลคือกล่อง หรือตู้ที่เป็นจุดศูนย์รวม ของการควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเป็นอย่างมาอย่างหนึ่งในตัวคอนโทรลไฟฟ้าทั้งระบบหรือเครื่องจักรต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคลุม

บริการออกแบบตู้สวิทช์บอร์ดและ รับติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด           ตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้ MDB  เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ๋ มีหลากหลายแบบให้เลือกใช้ตามความเห

         บริการติดตั้งตู้คอนโทรล ผลิตตู้คอนโทรลคุณภาพดี ตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดที่ได้มาตรฐานอุตสาหกร

          ตู้ MDB หรือ สวิทช์บอร์ด  คือตู้ที่มีหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก โดยจะมี  Main Circuit Breaker เป็นตัดวงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคารในอุปกรณ์เพียงตู้เดียว&

Product


Air Circuit Breakers

Air circuit-breakers for Power distribution (New EMAX)

Moulded-case circuit-breakers

Molded case circuit breakers for power distribution

Molded case circuit breakers for power distribution (TMAX XT)