กิจกรรม

กิจกรรมและข่าวสารล่าสุดของบริษัท


ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม            ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า หรือ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เป็นจุดศูนย์รวมป้องกันและควบคุมระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่หลายแหล่งใ

รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์          อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานมีความสำคัญอย่างมากต่อการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้

          ตู้สวิทซ์บอร์ด หรือ ตู้MDB คือ แผงตู้ควบคุมไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าไปยังจุดต่าง ๆ ของโรงงาน ซึ่งตู้สวิตช์บอร์ดมีให้เลือกหลากหลายแบบมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ที่ควา

        ตู้คอนโทรล คือ ตู้ที่เป็นจุดศูนย์รวมของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญเป็นอย่างมาก มีหน้าที่ควบคุมไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร ซึ่งตู้คอนโทรลยังช่วย

สินค้ายอดนิยม


เบรกเกอร์วงจรอากาศ

เบรกเกอร์วงจรอากาศสำหรับการจ่ายพลังงาน (New EMAX)

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน

เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน (TMAX XT)